Voor wie?

Het compact advies is bedoeld voor ouders en/of hulpverleners.

 

Wanneer?

Op het moment dat er een ontwikkelingsgericht programma nodig is voor een kind of jongere die niet naar school kan.

 

Het compact advies is bijvoorbeeld geschikt wanneer u:

  • informatie nodig heeft, passend bij een specifieke vraag;
  • feedback wilt op een plan.

Hoe werkt het?

  1. Er vindt een telefonische voorbespreking plaats. Hierin vertelt u op welke vraag u antwoord wilt.
  2. Vervolgens komen we bij u langs (of komt u bij ons in Leeuwarden langs).
  3. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de behoefte, beperkingen en mogelijkheden van het kind of de jongere.
  4. Na de bijeenkomst stellen we een kort advies op waarin we antwoord geven op uw vraag.

Waarover geven wij advies?

  • Dagbesteding in Friesland die passend lijkt.
  • Een ontwikkelingsgericht programma dat passend lijkt.
  • Financieringsmogelijkheden.
  • De te bewandelen route.

Een compact advies heeft over het algemeen meerwaarde als betrokken hulpverleners bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

Met name betrokkenheid van het wijk- gebied- of dorpenteam heeft een meerwaarde.

 

Kosten: € 150,-

 

Heeft u vragen? Of wilt u een compact advies aanvragen?

Vult u dan onderstaand formulier in.

Compact advies

Naam  
Telefoonnummer  
Wat is uw achtergrond? (Ouder, gebiedsteam enz.)  
Op welk moment kunnen wij u terugbellen?  
Toelichting op uw vraag (geanonimiseerd en niet herleidbaar)  
gallery/puzzel