Jongeren en jongvolwassenen die niet naar school kunnen zijn vaak wel in staat om (enige) beroepsvaardigheden te ontwikkelen.

In het schooljaar 2018-2019 start het Steunpunt met samenwerkingspartners een project waarbinnen het voor deze jeugdigen mogelijk wordt om landelijk erkende certificaten te behalen.

Dit kan op elke plek (met arbeidsmatig karakter) waar de jeugdige verblijft. 

Alle beroepsrichtingen en niveaus kunnen daarbij aan de orde zijn.

 

Binnen dit traject werkt de jeugdige gedurende een gekozen periode gericht aan beroepsopdrachten.

Bewijzen van prestaties worden verzameld in een portfolio waarna een certificeringsproces volgt.

 

Ten behoeve van dit project zijn op dit moment enkele organisaties met dagbesteding aangesloten.

Voor organisaties die niet zijn aangesloten geldt dat, indien zij interesse hebben, zij zich bij het Steunpunt kunnen melden om samen de mogelijkheden te onderzoeken.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 058-2038128 of onderstaand contactformulier invullen.

 

Beroepsgerichte programma's

Educatie

 

Naam  
Achtergrond (b.v. gebiedsteam, ouder enz.)  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Eventuele toelichting (géén clIëntgegevens!)  
  
gallery/houtbewerking