Aanleiding

In juni 2018 hebben een aantal specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid de situatie besproken van hoogbegaafde kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan.

In deze verkenning is aangegeven dat het wenselijk is om een kenniskring van specialisten op dit gebied te starten.

De eerste bijeenkomst van de kenniskring zal in september 2018 plaatsvinden.

 

Aandachtsgebieden

Tijdens de verkenning zijn de volgende aandachtsgebieden voor de kenniskring gekozen:

  • Het aanbod voor thuis zittende hoogbegaafde kinderen/jongeren in Friesland.

  • De toegankelijkheid van het aanbod.

  • Zicht op de HB kinderen/jongeren op scholen (t.b.v. preventie).

  • Input voor beleid aan gemeenten en samenwerkingsverbanden.

  • Samenwerking met onderwijsinstellingen (w.o. NHL).

  • Betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het vinden van oplossingen.

 

De deelnemers

Omdat meerdere perspectieven van belang worden geacht wordt de kenniskring opengesteld voor zowel specialisten die gerichte scholing hebben gevolgd als ook specialisten die vooral vanuit ervaringsdeskundigheid werken. Beide type specialisten komen immers voor.

Voorwaarde tot deelname aan de kenniskring is dat men ervaring heeft met hoogbegaafde jeugdigen die niet naar school kunnen.

Ook is het van belang dat de deelnemer de meerwaarde ziet van verschillende invalshoeken, dat men een onderzoekende houding aanneemt en dat eigen uitgangspunten ter discussie kunnen komen te staan.

 

Resultaatgerichte bijeenkomsten

Elke bijeenkomst wordt ingericht rondom een beoogd resultaat en zal daartoe vrij gestructureerd vormgegeven worden.

Waar mogelijk worden resultaten die worden opgeleverd onderbouwd met onderzoeksgegevens.

 

Definitie hoogbegaafdheid

Er bestaan verschillende definities van hoogbegaafdheid.

Binnen de kenniskring wordt uitgegaan van de volgende definitie:

  • Een (hoog)begaafde jeugdige beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks, Sternberg)
  • Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een taak te volbrengen wat zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets de interesse heeft (Renzulli, Mönks)

 

Planning en kosten

Aantal bijeenkomsten: 5 (2 uur per bijeenkomst)

Data en tijdstippen: de mogelijkheden worden op dit moment geïnventariseerd bij de geïnteresseerde deelnemers.

Frequentie: 1x per 6 -8 weken.

Locatie: Pallasweg 10 in Leeuwarden.

Groepsgrootte: 6-10 deelnemers

Kosten: € 30,- per bijeenkomst (vooraf voor alle bijeenkomsten te betalen)

 

Bent u geïnteresseerd in deelname?

Maak dit dan aan ons kenbaar en laat daarbij eventueel weten op welke dagen of tijdstippen u niet beschikbaar bent.

Kenniskring: hoogbegaafde jeugdigen buiten het onderwijs

gallery/04

SKJ-punten in vrije ruimte