Kinderen jongeren, en jongvolwassenen die niet naar school kunnen hebben recht op goede dagbesteding mét elementen van onderwijs.

 

Binnen Friesland zijn er verschillende dagprogramma's voor deze doelgroep beschikbaar, bijvoorbeeld op

zorgboerderijen, werkplaatsen, winkels enzovoorts.

Maar hoe weet je...

...wat het aanbod is?

...wat de kwaliteit ervan is?

...hoe je met iedereen daar de handen voor op elkaar krijgt?

...hoe je dat (financiëel) moet regelen?

 

Onze trajectcoördinatoren kunnen u ondersteunen bij het vinden en regelen van een goed dagprogramma voor een jeugdige.

Ook na  plaatsing blijven wij de kwaliteit van het programma bewaken.

 

We  kunnen daarbij gebruik maken van onze...

  • ...kennis van dagbestedingslocaties;
  • ...kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • ...pool van specialisten, (jeugd-)hulpverleners en docenten;
  • ...digitale zorg- en leeromgeving.

 

In een vastgelopen situatie gaan we met alle betrokken partijen in gesprek totdat er een gewenste uitkomst ligt.

 

Artsen of wijkteams kunnen een jeugdige naar ons verwijzen. Onze hulp wordt dan vanuit de WMO of Jeugdwet bekostigd.

Ook kunt u een verzoek om een voorbespreking indienen. (Dit is kosteloos).

 

Let op: verstrek nooit persoonlijke informatie of naar de persoon herleidbare informatie via de mail!

 

Trajectcoördinatie

gallery/male-mentor_boy-leaning-e1446161174752-300x300
Naam  
Achtergrond (b.v. gebiedsteam, ouder enz.)  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Eventuele toelichting (géén clIëntgegevens!)  
Aanmelding of voorbespreking