Voor het Steunpunt is het van belang om zicht te houden op...

 

... de behoefte van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet of slechts gedeeltelijk naar school gaan.

... de kwaliteit van de dagprogramma's voor onze doelgroep en de kwaliteit van de begeleiding.

... relevante regionale en landelijke ontwikkelingen.

 

Daarom verrichten we doorlopend onderzoek.

Hiertoe werken we onder andere samen met de lectoren Zorg voor jeugd van de NHL.

 

De onderzoeksvragen die voor ons in 2017 en 2018 centraal staan kunt u hier vinden.

Studenten die een bijdrage willen leveren aan ons onderzoek kunnen via onderstaand formulier contact opnemen.

gallery/166x140

Veldonderzoek

Naam  
E-mail  
Telefoonnummer  
Bericht