Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Expertisecentrum op het gebied van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan.

Informatie en
advies

Onderwijs op zorglocaties
Academie voor kwaliteitszorg
Facilitering van programma’s

Onze kwaliteitseisen

Jeugdigen die niet in staat zijn om naar school te gaan hebben recht op een kwalitatief goed alternatief.