Voor wie?

Het compact advies is bedoeld voor ouders en/of (een team van) hulpverleners. 

 

Wanneer?

Op het moment dat er een goed alternatief nodig is voor een kind of jongere die niet naar school kan.

Het compact advies is bijvoorbeeld geschikt wanneer u:

- informatie nodig heeft, passend bij een specifieke vraag;

- feedback wilt op een plan.

 

Hoe werkt het?

1. Er vindt een telefonische voorbespreking plaats. Hierin wordt de behoefte aan advies verkend.

2. Vervolgens komen we langs (of vindt een bijeenkomst bij ons in Leeuwarden plaats).

3. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de situatie van het kind of de jongere (en het perspectief van de verschillende betrokkenen).

4. Na de bijeenkomst stellen we een kort schriftelijk advies op. 

 

Waarover geven wij advies?

- Dagbesteding in Friesland die passend lijkt.

- Een ontwikkelingsgericht programma dat passend lijkt.

- Financieringsmogelijkheden.

- De te bewandelen route (en formele rol van verschillende partijen).

 

Een compact advies heeft over het algemeen meerwaarde als zoveel mogelijk betrokkenen bij de bijeenkomst aanwezig zijn.

In elk geval de ouders/verzorgers en, indien gewenst, ook het kind of de jongere.

Afhankelijk van de situatie kan daarnaast bijvoorbeeld worden gedacht aan: de medewerker van het gebiedsteam, de gedragswetenschapper, de aanbieder van dagbesteding, de zorgcoördinator van de school en de leerplichtambtenaar.

 

Kosten: € 150,-

 

Heeft u vragen? Of wilt u een compact advies aanvragen?

Vult u dan onderstaand formulier in.

Compact advies

Naam  
Telefoonnummer  
Wat is uw achtergrond? (Ouder, gebiedsteam enz.)  
Op welk moment kunnen wij u terugbellen?  
Toelichting op uw vraag (geanonimiseerd en niet herleidbaar)  
gallery/puzzel