Voor wie?

De trajectondersteuning is bedoeld voor kinderen, jongeren, hun ouders en/of hulpverleners.

 

Wanneer?

Op het moment dat er een ontwikkelingsgericht programma nodig is voor een kind of jongere die niet

naar school kan.

De trajectondersteuning kan behulpzaam zijn als een proces doorlopen moet worden.

 

Wat doet de trajectondersteuner?

De trajectondersteuner kan bijvoorbeeld het volgende doen:

  • laten onderzoeken wat de interesse, capaciteiten of belastbaarheid van het kind/de jongere zijn;
  • (dagbesteding)locaties aandragen die eventueel geschikt zijn;
  • doelen en weekprogramma met plan van aanpak opstellen;
  • zorgen dat er onderwijscertificaten behaald kunnen worden;
  • monitoren, evalueren en bijstellen van een programma.

Het is ook mogelijk dat de trajectondersteuner op de achtergrond een sparring partner is.

 

Hoe werkt het?

  1. Tijdens een eerste bijeenkomst wordt besproken wat de trajectcoördinatie moet gaan opleveren. 
  2. Vervolgens wordt offerte met werkwijze opgesteld.
  3. Na akkoord start het traject.
  4. Het traject wordt afgerond met het opleveren van het resultaat.

 

Heeft u vragen? Of wilt u een trajectondersteuner inschakelen?

Vult u dan onderstaand formulier in.

Trajectondersteuning

Naam  
Telefoonnummer  
Wat is uw achtergrond? (Ouder, gebiedsteam enz.)  
Op welk moment kunnen wij u terugbellen?  
Toelichting op uw vraag (geanonimiseerd en niet herleidbaar)  
gallery/kj