Binnen Friesland zijn veel hulpverleners en docenten werkzaam die kinderen, jongeren of jongvolwassenen (individueel) begeleiden. 

Het kan gaan om mensen die zelfstandig werken of in dienst zijn van (kleine) organisaties.

 

Wij zijn van mening dat professionals die met onze doelgroep werken aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. 

In elk geval moeten zij gericht zijn op samenwerking, oordeelsvrij zijn en kritisch naar hun eigen functioneren kunnen kijken.

Natuurlijk zijn er ook vereisten voor wat betreft opleiding, ervaring en registratie.

 

Het Steunpunt heeft een pool samengesteld van gedragspecialisten, (jeugd)hulpverleners en docenten.
Als de situatie daarom vraagt kunnen deze eventueel ingezet worden.

 

 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan onze pool van professionals?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 058-2038128Het aanmeldformulier vindt u hier.

Kwaliteitseisen hulpverleners en docenten

gallery/150x129