Organisatie, beleid en kwaliteit

Onze missie en doelstellingen

Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, voldoende kwalitatieve programma's beschikbaar komen. Onze kwaliteitseisen zijn daarbij uitgangspunt.

 

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs zorgt ervoor dat...

  • ... er informatie en advies beschikbaar is op het snijvlak zorg en onderwijs;

  • ... er ondersteuning beschikbaar is bij het zoeken en organiseren van een passend programma;

  • ... er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan bestaande dagprogramma's;

  • … er door middel van onderzoek voldoende kennis is over de doelgroep en wat deze nodig heeft.

Hiertoe werken we samen met parters zoals bijvoorbeeld dagbestedingslocaties, het SBB, het ROC en de NHL.

Academie

 

Het Steunpunt is een erkende zorginstelling zonder winstoogmerk. Wij zijn door de belastingdienst

aangewezen als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI).

Met de meeste gemeenten in Friesland heeft het Steunpunt een overeenkomst voor het leveren van zorg.

 

Onze Raad van Toezicht is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

Dhr. A.F. van Domburg (voorzitter)

Dhr. B. Aalbers

Mevr. A. Koster-Schulte 

 

Onz directeur bestuurder is mevrouw S.M. de Kroon

 

De RSIN is: 857441607

 

Ten behoeve van onze kwaliteitsmanagementsysteem vinden audits plaats door een ISO-erkende beoordelaar.

 

In ons bedrijfsplan kunt u lezen wat ons beleid voor de komende jaren is.

 

gallery/anbi
gallery/janivo logo -300 dpi rgb

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

gallery/qsento logo
gallery/fundatie van sandheuvel
gallery/nieuwe stadsweeshuis
gallery/obw
gallery/knr

Ons kernteam

gallery/hans geleynse

Hans

 

Coördinator specialistenpool

Trajectondersteuner

Dirkje

 

Coördinator kennisbank

 

gallery/foto 3

Marius

 

Portfoliobegeleider

Lukretia

 

Adviseur regelgeving

Trajectondersteuner

Cuny

 

Portfoliobegeleider

gallery/leo

Leo

 

Beleidsadviseur financiën en arbeidsrechtelijke zaken

gallery/johannes

Johannes

 

Beleidsadviseur

PR en communicatie

gallery/dirkje postuma2

Sandra de Kroon

 

Coördinator Academie

Directeur

gallery/sandra de kroon3

Anna

 

Managementassistente

gallery/anna

Baukje

 

Coördinator ouderactiviteiten

gallery/foto baukje 2
gallery/foto website 2
gallery/foto 3

Carla

 

Portfoliobegeleider

gallery/foto2
gallery/foto sandra l 2

Sandra L.

 

Coördinator kwaliteitszorg