Organisatie, beleid en kwaliteit

Onze missie en doelstellingen

Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, voldoende kwalitatieve programma's beschikbaar komen. Onze kwaliteitseisen zijn daarbij uitgangspunt.

 

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs zorgt ervoor dat...

  • ... er informatie en advies beschikbaar is op het snijvlak zorg en onderwijs;

  • ... er ondersteuning beschikbaar is bij het zoeken en organiseren van een passend programma;

  • ... er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan bestaande dagprogramma's;

  • … er door middel van onderzoek voldoende kennis is over de doelgroep en wat deze nodig heeft.

Als netwerkorganisatie werken we daartoe samen met partners binnen de zorg- en onderwijssector.

Academie

 

Het Steunpunt is een erkende zorginstelling zonder winstoogmerk. Wij zijn door de belastingdienst

aangewezen als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI).

Met de meeste gemeenten in Friesland heeft het Steunpunt een overeenkomst voor het leveren van zorg.

 

Onze Raad van Toezicht is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

Dhr. A.F. van Domburg (voorzitter)

Dhr. B. Aalbers

Mevr. A. Koster-Schulte 

 

Onze directeur bestuurder is mevrouw S.M. de Kroon

 

De RSIN is: 857441607

 

Ten behoeve van ons kwaliteitsmanagementsysteem vinden audits plaats door een ISO-erkende beoordelaar.

In ons bedrijfsplan kunt u lezen wat ons beleid voor de komende jaren is.

Hier vindt u het jaarverslag en de Factsheet van 2018.

 

gallery/anbi
gallery/janivo logo -300 dpi rgb

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

gallery/qsento logo
gallery/fundatie van sandheuvel
gallery/nieuwe stadsweeshuis
gallery/obw
gallery/knr

Ons kernteam

gallery/foto

José

 

Portfoliobegeleider

Dirkje

 

Adviseur

 

gallery/foto ditje

Ditje

 

Coördinator zorgtrajecten

Esther

 

Specialist hoogbegaafdheid

Cuny

 

Portfoliobegeleider

gallery/leo

Leo

 

Beleidsadviseur financiën en arbeidsrechtelijke zaken

gallery/johannes

Johannes

 

Beleidsadviseur

PR en communicatie

gallery/dirkje postuma2

Sandra de Kroon

 

Coördinator Academie

Directeur

gallery/sandra de kroon3

Anna

 

Managementassistente

gallery/anna

Baukje

 

Coördinator ouderactiviteiten

gallery/foto baukje 3
gallery/foto esther
gallery/foto 3

Carla

 

Portfoliobegeleider

gallery/foto2
gallery/foto nelleke

Nelleke

 

Coördinator statushouders

 

gallery/maagdenhuis
gallery/weeshuis der doopsgezinden
gallery/st ger of burgerweeshuis haarlem
gallery/provincie fryslan
gallery/st algemeen welzijnsfonds

Naast het kernteam beschikken wij over een pool van ongeveer 30 docenten en 15 (jeugd)hulpverleners.

gallery/logo
gallery/logo-jong