Organisatie, beleid en kwaliteit

Onze missie en doelstellingen

Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, voldoende kwalitatieve programma's beschikbaar komen. Onze kwaliteitseisen zijn daarbij uitgangspunt.

 

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs zorgt ervoor dat...

  • ... er informatie en advies beschikbaar is op het snijvlak zorg en onderwijs;

  • ... er ondersteuning beschikbaar is bij het zoeken en organiseren van een passend programma;

  • ... er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan bestaande dagprogramma's;

  • … er door middel van onderzoek voldoende kennis is over de doelgroep en wat deze nodig heeft.

Hiertoe werken we samen met parters zoals bijvoorbeeld dagbestedingslocaties, het SBB, het ROC en de NHL.

Academie

 

Het Steunpunt is een erkende zorginstelling zonder winstoogmerk. Wij zijn door de belastingdienst

aangewezen als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI).

 

Onze Raad van Toezicht is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

Dhr. A.F. van Domburg (voorzitter)

Dhr. B. Aalbers

Mevr. A. Koster-Schulte 

 

Onz directeur bestuurder is mevrouw S.M. de Kroon

 

De RSIN is: 857441607

 

Ten behoeve van onze kwaliteitsmanagementsysteem vinden audits plaats door een ISO-erkende beoordelaar.

 

In ons bedrijfsplan kunt u lezen wat ons beleid voor de komende jaren is.

 

gallery/anbi
gallery/janivo logo -300 dpi rgb

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

gallery/qsento logo
gallery/fundatie van sandheuvel
gallery/nieuwe stadsweeshuis
gallery/obw
gallery/knr

Ons kernteam

gallery/hans geleynse

Hans Geleynse

 

Coördinator specialistenpool

Trajectcoördinator

Dirkje Posthuma

 

Coördinator kennisbank

Trajectcoördinator

gallery/foto sandra l 2
gallery/yvonne3

Sandra Lousma

 

Coördinator kwaliteitszorg

Trajectcoördinator

Yvonne Roorda

 

Coördinator onderzoek en leerbedrijf

Izaac de Vries

 

Onderwijsarrangeur

gallery/op website

Arjan van Roon

 

Beleidsadviseur onderwijs

Projectleider onderwijs

gallery/leo

Leo den Dulk

 

Beleidsadviseur financiën en arbeidsrechtelijke zaken

gallery/johannes

Johannes Beers

 

Beleidsadviseur

PR en communicatie

gallery/dirkje postuma2

Sandra de Kroon

 

Coördinator Academie

Directeur

gallery/sandra de kroon3
gallery/izaac

Anna Veenstra

 

Managementassistente

gallery/anna

Baukje Hofman

 

Coördinator ouderplaforms

gallery/foto baukje 2