Het Steunpunt is er voor professionals die een kwalitatief programma willen realiseren voor jeugdigen die niet naar school kunnen.

 

Bijvoorbeeld:

 • Gebiedsteams
 • Zorgaanbieders
 • Leerplichtambtenaren
 • Artsen
 • Scholen
 • (Jeugd)hulpverleners

Daarnaast biedt het Steunpunt hulp aan ouders en cliënten die informatie of een goed dagprogramma zoeken.

 

De medewerkers van het Steunpunt werken in alle gevallen vanuit een oordeelsvrije en onpartijdige basishouding.

 

Wanneer kunt u bij het Steunpunt terecht?

Wanneer u te maken heeft met een kind, jongere of jongvolwassene die niet in staat is om (beroeps)onderwijs te volgen. Of wanneer u dagbesteding verzorgt voor een groep van deze jeugdigen.

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan jeugdigen met een psychiatrisch ziektebeeld, sociale problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren. 

Soms is er al jaren geen onderwijs gevolgd en is er behoefte aan onderzoek naar het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Wat doet het Steunpunt?

Het Steunpunt ondersteunt bij het tot stand brengen van kwalitatieve dagprogramma's in Friesland.

Programma's mét (jeugd)hulpverlening én elementen van onderwijs. Dit op een voor de jeugdige passende locatie met een voldoende gespecialiseerde begeleider.

Voor dergelijke programma's gelden kwaliteitseisen

 

Om een en ander mogelijk te maken beschikt het Steunpunt over: 

 • Een netwerk van dagbestedingslocaties in Friesland;
 • Een digitale zorg- en leeromgeving;
 • Gespecialiseerde (Jeugd)hulpverleners en gedragswetenschappers;
 • Bevoegde docenten;
 • Kennis over wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden binnen zorg- en onderwijssector.

Voor wie?