Op de plek waar de jeugdige zijn/haar dag doorbrengt kan een algemeen vormende programma worden aangeboden.

(Als dit op dit moment nog niet het geval is kan het Steunpunt ondersteunen bij de realisatie daarvan).

 

Een niet-schoolse, praktische aanpak komt voor. Bijvoorbeeld het oefenen met betalen in een winkel.

Maar ook basisonderwijs of toeleiding tot een examen vmbo of havo is mogelijk.

Ten behoeve van vmbo-onderwijs werken  diverse organisaties samen binnen Praktijkschool Fryslân.

Het programma aanbod varieert van 2 uur per week tot een weekvullend programma.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 058-2038128 of onderstaand contactformulier invullen.

 

Algemeen vormende programma's

Naam  
Achtergrond (b.v. gebiedsteam, ouder enz.)  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Eventuele toelichting (géén clIëntgegevens!)  
  
gallery/dr