Draagt u het werk van onze Stichting een warm hart toe?

We kunnen uw hulp goed gebruiken.

 

Helpen kan bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden.

Ook is uw financiële bijdrage óf sponsoring in natura welkom.

 

Vrijwilliger worden

Bent u geinteresseerd in vrijwilligerswerk binnen onze organisatie?

Vrijwilligers die enthousiast zijn over ons werk en een goede bijdrage kunnen leveren verwelkomen wij graag in ons team.

Geinteresseerden kunnen contact opnemen via ons contactformulier of een mail sturen naar informatiepunt@steunpuntzorgenonderwijs.frl.

 

Een financiële bijdrage of sponsoren in natura

Wilt u een financiële bijdrage leveren?

Of ons sponsoren in natura (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van digitale (leer)middelen of cursusruimte)?

Beide worden door de belastingdienst aangemerkt als gift.

Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat heeft voor u een aantal voordelen:

 

Een gewone gift mag u aftrekken van de belasting.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

Meer informatie wordt verstrekt op de website van de belastingdienst.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 INGB 0007 3321 67

 

Ook een periodieke gift mag u aftrekken van de belasting.

Hiervoor geldt geen drempelbedrag als de gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar het Steunpunt;
  • deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog;
  • u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar het Steunpunt;
  • het Steunpunt levert u geen tegenprestatie voor de gift.

​Voor wat betreft de schriftelijke overeenkomst kunt u de modellen van de belastingdienst gebruiken.

Hier vindt u het model voor een financiële gift en hier het model voor een gift in natura.

De exemplaren voor ons én voor uzelf kunt u invullen en opsturen naar: Op 'e Terp 28, 9057 RG in Jelsum.

Wij vullen dan de rest van het formulier in en sturen u het deel dat voor u bedoeld is terug.

Als u wilt dat de financiële gift automatisch geïncasseerd wordt kunt u het daartoe bedoelde formulier van de belastingdienst gebruiken.

 

Wilt u vooraf overleggen? Of meer informatie?

Vul dan het contactformulier in of stuur een mailtje naar administratie@steunpuntzorgenonderwijs.frl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Sandra de Kroon op 06-24467415.

Wilt u ons helpen?

Educatie

gallery/anbi
gallery/98