Informatie en advies

Veel mensen hebben moeite om hier hun weg in te vinden. Dit geldt zowel voor ouders als voor professionals die kinderen, jongeren en jongvolwassenen proberen te helpen.

Jeugdigen die niet naar school kunnen krijgen te maken met:

  • het wegvallen van onderwijs;
  • verschillende instanties, hulpverleners, school enz.;
  • een versnipperd aanbod van dagbesteding en andere hulpverlening;
  • wetgeving vanuit de zorg- en onderwijssector;
  • financieringsprocessen vanuit beide sectoren.

Veel mensen hebben moeite om hier hun weg in te vinden. Dit geldt zowel voor ouders als voor professionals die kinderen, jongeren en jongvolwassenen proberen te helpen. Binnen ons Steunpunt beschikken wij over kennis en ervaring die we graag met u delen. Heeft u daar behoefte aan? Schets in het contactformulier hieronder dan kort de situatie waar u contact over wilt. Indien het een situatie van een jeugdige betreft, draag dan zorg voor anonimiteit. Belangrijke informatie is bijvoorbeeld: welke ontwikkelingsproblematiek speelt een rol? Is er een schoolinschrijving? Zo ja, bij welke school? Welke zorgaanbieders zijn betrokken?

Contact met een consulent