Aanleiding

In juni 2018 hebben een aantal specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid de situatie besproken van hoogbegaafde kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan. Er bleek een grote diversiteit te bestaan aan hulpvragen bij ouders en aanbod van gesprecialiseerde begeleiders.

In deze verkenning is aangegeven dat het wenselijk is om een kenniskring van specialisten op dit gebied te starten.

 

Tijdens de verkenning zijn de volgende aandachtsgebieden voor de kenniskring gekozen:

  • Het aanbod voor thuis zittende hoogbegaafde kinderen/jongeren in Friesland.

  • De toegankelijkheid van het aanbod.

  • Zicht op de HB kinderen/jongeren op scholen (t.b.v. preventie).

  • Input voor beleid aan gemeenten en samenwerkingsverbanden.

  • Samenwerking met onderwijsinstellingen (w.o. NHL).

  • Betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het vinden van oplossingen.

 

De deelnemers

De huidige kenniskring bestaat uit professionals die in Friesland hoogbegaafde, prikkelgevoelige jeugdigen begeleiden. (De doelgroep waarbij het risico op schooluitval het grootst is).

 

Definitie hoogbegaafdheid

Er bestaan verschillende definities van hoogbegaafdheid.

Binnen de kenniskring wordt uitgegaan van de volgende definitie:

  • Een (hoog)begaafde jeugdige beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen (Renzulli, Mönks, Sternberg).
  • Daarnaast is er sprake van een intrinsieke motivatie (doorzettingsvermogen) om een taak te volbrengen wat zich onder andere uit in een sterke gedrevenheid wanneer iets de interesse heeft (Renzulli, Mönks).

 

Planning 

Frequentie: 1x per 2 maanden

Locatie: Pallasweg 10 in Leeuwarden

Groepsgrootte: 6-10 deelnemers

 

Kenniskring: hoogbegaafde jeugdigen, voor specialisten

gallery/04

SKJ-punten in vrije ruimte