Onze kwaliteitseisen

Jeugdigen die niet in staat zijn om naar school te gaan hebben recht op een kwalitatief goed alternatief. In onze optiek betekent dit dat:

1.

de behoefte en capaciteiten van de jeugdige centraal staan

2.

er (landelijk erkend) onderwijs wordt verzorgd

3.

betrokken hulpverleners voldoende gekwalificeerd zijn

4.

alle betrokkenen doelgericht samenwerken

5.

er wordt toegezien op de kwaliteit van programma’s