Onderwijs op zorglocaties

Vrijwel iedereen die niet naar school kan, is wel in staat om onderwijs te volgen. Volgt een jeugdige nog geen volwaardig programma? Dan kunnen we  ondersteunen bij de realisatie daarvan op elke gewenste locatie.

Om te zorgen dat jeugdigen onderwijs kunnen volgen, werken we met diverse organisaties samen binnen Prakijkschool Fryslân. De programma’s zijn geschikt voor elk ontwikkelingsniveau en kunnen leiden tot certificaten die zijn erkend door onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De primair- of voortgezet onderwijstrajecten vinden plaats onder regie van scholen voor primair of voortgezet onderwijs. De beroepsgerichte programma’s worden verzorgd onder regie van het Steunpunt.

Algemeen vormend onderwijs
Beroepsvoorbereiding- en oriëntatie
Beroepsgerichte vorming

“Door samenwerking zijn in Friesland veel mooie leerplekken ontstaan”

Wij dragen bij aan de Sustainable Development Goals