Onze missie en doelstellingen

Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan, voldoende kwalitatieve programma’s beschikbaar komen. Onze kwaliteitseisen zijn daarbij uitgangspunt. Als netwerkorganisatie werken we daartoe samen met partners binnen de zorg- en onderwijssector. Het Steunpunt Zorg & Onderwijs zorgt ervoor dat:

informatie en advies beschikbaar is op het snijvlak zorg en onderwijs
inspirerende voorbeeldprogramma’s worden ontwikkeld
ondersteuning beschikbaar is t.b.v. het realiseren van programma’s
kennis wordt gedeeld en kwaliteit wordt ontwikkeld

Organisatie, beleid en kwaliteit

Het Steunpunt is een erkende zorginstelling zonder winstoogmerk. Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI). Met de meeste gemeenten in Friesland heeft het Steunpunt een overeenkomst voor het leveren van zorg. Onze Raad van Toezicht is onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

Mevr. S.M. de Kroon
Directeur-bestuurder
Dhr. A.F. van Domburg
Voorzitter
Mevr. N.W. Boomstra
Lid
Mevr. J.S.C. Hofman
Lid

Onze RSIN is: 857441607. Ten behoeve van ons kwaliteitsmanagementsysteem vinden audits plaats door een ISO-erkende beoordelaar. In ons bedrijfsplan kunt u lezen wat ons beleid voor de komende jaren is. Hier vindt u het jaarverslag van 2022.

Ons team

“Wij streven naar een kwalitatief goed aanbod voor jeugdigen in Friesland”

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wij dragen bij aan de Sustainable Development Goals