Aanbod voor zorgaanbieders / (Jeugd)hulpverleners

gallery/04

Kwaliteitsmanagement voor kleine zorgaanbieders

 

Uiteraard vind je als zorgaanbieder de kwaliteit van je dienstverlening van belang.

Hoe hanteer je echter een kwaliteitsmanagementsysteem?

Zorgaanbieders zien op tegen de tijd en kosten die het implementeren van een dergelijk systeem met zich meebrengt.

Deze zorgen zijn onnodig. Met enige kennis en goede voorbeelden wordt het voor iedereen mogelijk om een eenvoudig kwaliteitssysteem te hanteren dat aan alle eisen (van bijvoorbeeld gemeenten) voldoet.

 

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs wil kleine zorgaanbieders ondersteunen bij het ontwikkelen van de kwaliteitszorg.

Gedurende 5 avonden worden er kennis en voorbeelden gedeeld rond de volgende thema's:

 

 • Wettelijke eisen
 • Organisatie en beleid
 • Continuïteit en samenwerking
 • Cliëntendossiers en personeelsdossiers
 • Cliëntbetrokkenheid en klachten
 • Medewerkers en onderaannemers
 • Veiligheid en privacy

Aantal bijeenkomsten: 5

Tijdstip: maandag 19.00-21.30

Kosten: € 295,-

 

Intervisie (SKJ-punten mogelijk)

Begeleide intervisie is een essentieel onderdeel van de deskundigheidsbevordering van professionals.

Tijdens intervisie toets je je eigen gedrag en opvattingen en heb je de mogelijkheid om collegiaal advies in te winnen.

Het Steunpunt Zorg & Onderwijs wil met de intervisie een kwaliteitsimpuls geven aan het beroepsmatig handelen van professionals.

 

Bij deelname geldt een geheimhoudingsplicht. I.v.m. de continuïteit wordt aanwezigheid bij alle bijeenkomsten verwacht.

 

Aantal bijeenkomsten: 5-8 (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Tijdstip: 16.00-18.00

Kosten: € 30,- per bijeenkomst per persoon, vooruit te betalen voor alle bijeenkomsten.

 

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld u dan aan voor onze nieuws-updates.

Professionalisering door ervaringsactiviteiten (SKJ-punten mogelijk) 

Binnen het Steunpunt Zorg & Onderwijs is het mogelijk om een kortdurende activiteit uit te voeren waarmee u een kwaliteitsimpuls geeft aan het vakgebied Zorg & Onderwijs. Dit is bijvoorbeeld interessant als ervaring, voor uw CV of ten behoeve van uw SKJ-herregistratie.

 

Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Activiteiten waarbij u kennis overdraagt of een bijdrage levert aan nieuwe inzichten.
 • Activiteiten waarbij u kwaliteitszorg ontwikkelt.
 • Activiteiten waarbij u scholing verzorgt.
 • Activiteiten waarbij u werkbegeleiding of mentorschap verzorgt.

De mogelijkheden hangen samen met uw expertise, persoonlijke kwaliteiten en motivatie.

We verkennen e.e.a. graag met u in een persoonlijk gesprek.