Voor wie?

Het Steunpunt is er voor professionals die een kwalitatief programma willen realiseren voor jeugdigen die niet naar school kunnen. Daarnaast biedt het Steunpunt hulp aan ouders en cliënten die informatie of een goed dagprogramma zoeken. Het Steunpunt is er voor:

De zorgsector

Gemeenten

Ouders, wettelijk vertegenwoordigers

De onderwijssector

Jongeren

Daarnaast biedt het Steunpunt hulp aan ouders en cliënten die informatie of een goed dagprogramma zoeken. De medewerkers van het Steunpunt werken in alle gevallen vanuit een oordeelsvrije en onpartijdige basishouding.

Wanneer kunt u bij het Steunpunt terecht?
Wanneer u te maken heeft met een kind, jongere of jongvolwassene die niet in staat is om (beroeps)onderwijs te volgen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan jeugdigen met een psychiatrisch ziektebeeld, sociale problemen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

U kunt het Steunpunt bijvoorbeeld consulteren wanneer u een passende plek zoekt waar de jeugdige overdag naartoe kan. Maar ook als u vragen heeft over mogelijkheden om een passend onderwijs-zorgprogramma vorm te geven.

Vanuit onze ervaring kunnen we meedenken over creatieve oplossingen. Oplossingen waarbij er rekening gehouden wordt met praktische en financiële mogelijkheden en beperkingen van scholen, gemeenten en zorgorganisaties. Voor dergelijke programma’s gelden wat ons betreft  kwaliteitseisen.

“De medewerkers van het Steunpunt werken in alle gevallen vanuit een oordeelsvrije en onpartijdige basishouding”